• UHasselt
  • contact
 Welkom op de sollicitatiepagina van de Universiteit Hasselt.
Registreer u hier als nieuwe sollicitant.
Contact: jobs@uhasselt.be - 32-11-268049

Enkel volledig ingevulde sollicitatiedossiers worden in aanmerking genomen.

In het kader van deze sollicitatie zal UHasselt uw persoonsgegevens ofwel intern verwerken ofwel doorgeven aan het selectiekantoor (voor assessments). Deze persoonsgegevens zullen gebruikt worden in het kader van doeleinden die verband houden met rekrutering.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een goede opvolging van uw kandidaatstelling voor deze functie te verzekeren. De gegevens in uw sollicitatiedossier worden vertrouwelijk behandeld en 2 jaar bijgehouden. Na deze periode worden de identificeerbare gegevens verwijderd en zullen de andere gegevens verwerkt worden voor statistische doeleinden.

Voor meer informatie over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, kan u steeds ons Privacybeleid Rekrutering en Selectie raadplegen op de UHasselt website. Voor de uitoefening van uw rechten kan u zich richten tot dpo@uhasselt.be.

Tot slot heeft u het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit.Dank zij haar kleinschaligheid bouwt de Universiteit Hasselt met haar medewerkers aan een organisatie waar het aangenaam werken is. Kwaliteiten bij mensen zijn de enige maatstaf. Gender, etnische afkomst, handicap, nationaliteit, leeftijd worden niet in overweging genomen.
Reeds geregistreerd als sollicitant?

U kan hier uw sollicitatie(s) raadplegen of voor een nieuwe vacature solliciteren.
E-mail : *
Paswoord : *
   
Paswoord vergeten
Indien u ervaart dat het invullen van tekstvelden traag verloopt in Microsoft Edge, gelieve dan de instelling voor automatisch aanvullen uit te schakelen.
Bij problemen contacteer ons - 32-11-268049  © 2010 - UHasselt
 Realisatie: ISA